Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede objavlja

ZAGOVOR

doktorske disertacije

z naslovom

Aplikacija metod matematičnega programiranja kot orodja za podporo odločanju pri povečevanju samooskrbe z zelenjavo.

Disertacijo bo zagovarjal
Jožef Vinčec

v petek, 6. 9. 2019 ob 10. uri v predavalnici 5 Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, Pivola 10, Hoče.

Disertacija je na vpogled v referatu fakultete G014.

Zagovor je javen.

 Dekan:
red. prof. dr. Branko Kramberger