ZAGOVOR

doktorske disertacije

z naslovom

»Agronomski in okoljski vidiki prekrivnih posevkov v ekološki pridelavi zelenjadnic«.

Disertacijo bo zagovarjala

mag. Martina Robačer

v sredo 30. 1. 2019 ob 10.00 v predavalnici Auditorium Magnum Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, Pivola 10, Hoče.

Disertacija je na vpogled v referatu fakultete G014.

Zagovor je javen.