Pozdravljeni,
obveščamo vas, da bosta 24. oktobra 2018 prof. dr. Zoran Ren in prof. dr. Damijan Mumel izvedla delavnico z naslovom »Pravice in dolžnosti doktorskih študentov in njihovih mentorjev«, ki je namenjena visokošolskim učiteljem in doktorskim študentom UM.
Doktorski študij kot najvišja raven formalnega izobraževanja ima svoje specifike, pa tudi podobnosti z drugimi ravnmi izobraževanja. V bistvu je močno vezan na sodelovanje študenta in njegovega mentorja, kar je specifičnost doktorskega študija. Prav zato je vprašanje o medsebojnih razmerjih - o pravicah in dolžnostih, pričakovanjih in drugih razsežnostih tega odnosa zelo aktualno.
Prijava na dogodek in dodatne informacije so na voljo staneh UM.