Razpis teme doktorske disertacije, izr. prof. dr. Andrej Šušek