Študijski program 2. stopnje Kmetijstvo:
- 28. 2. 2020 ob 10.00 v predavalnici 6 - Gregor Kramberger.

Magistrska naloga je do zagovora na vpogled v referatu fakultete.