Študijski program 2. stopnje Varnost hrane v prehrambeni verigi:
- 21. 2. 2020 ob 8.00 v predavalnici 5 - Natalija Valant.

Magistrska naloga je do zagovora na vpogled v referatu fakultete.