Študijski program 2. stopnje Varnost hrane v prehrambeni verigi:
- 31. 1. 2020 ob 9.00 v predavalnici 5 - Željka Tušek Fendre.

Magistrska naloga je do zagovora na vpogled v referatu fakultete.