Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

DRUGI PRIJAVNI ROK ZA PODIPLOMSKI ŠTUDIJ
Drugi prijavni rok bo odprt: od 24. septembra do 25. septembra 2018 do 12. ure.

Kot pravočasna se upošteva:
1. Prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 25. septembra 2018 do 12. ure.
2. Prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do 25. septembra 2018 do 12. ure, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in osebno dostavljena oz. poslana po pošti na naslov fakultete UM, ki razpisuje študijski program, do 26. septembra 2018 do 18. ure.

Prijavljeni kandidati morajo najkasneje do 25. septembra 2018, posredovati dokazilo o zaključeni predhodni izobrazbi (overjena dokazila pošljejo kandidati, ki prihajajo iz drugih visokošolskih zavodov).

VPIS NA PODIPLOMSKI ŠTUDIJ bo na fakulteti potekal 27. SEPTEMBER 2018
Prijavo za vpis mora biti oddana elektronsko prek spletnega portala eVŠ: eVŠ - slovensko / eVŠ - english

Prijava po rokih, določenih s tem razpisom (https://www.um.si/studij/podiplomski-studij/Strani/RAZPIS-ZA-VPIS-PODIPLOMCI-UM-2018_19.aspx) , ni mogoča.

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand