Študijski program 1. stopnje Kmetijstvo:
- 10. 3. 2020 ob 11.00 v predavalnici V23 - Martina Kunst.