20.2.20120 Zelenjadarstvo – rezultati pisnega dela in skupna ocena, red. prof. dr. Martina Bavec