OBJAVA REZULTATOV IZPITA PRI PREDMETIH MATEMATIKA (UNI) IN MATEMATIKA IN STATISTIKA (VS), DNE 8.9.2017 in OBJAVA REZULTATOV IZPITA PRI PREDMETIH BIOMETRIKA (UNI) IN STATISTIKA II (2. stop.), DNE 11.9.2017