Zagovor diplomskega dela:
Študijski program 1. stopnje Management v agroživilstvu in razvoj podeželja
- 8.8.2017 ob 10:00 v predavalnici Vila V23 - Martina Friškič