Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Faculty of Agriculture and Life Sciences

  

Strateški svet FKBV
Z namenom poglobljenega sodelovanja ter prenosa znanja in izkušenj med fakulteto, gospodarstvom in ostalim javnim sektorjem, je bil na seji senata Fakultete za kmetijstvo, dne 14. 12. 2016, imenovan Strateški svet Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, kateri je bil na seji Senata fakultete, dne 25.9.2019, razširjen z dodatnimi člani:
• dekan fakultete
• tajnik fakultete
• g. Ivan Mirt, direktor Tanin Sevnica d.d. (od 14.12.2016)
• dr. Peter Zadravec, samostojni raziskovalec in svetovalec (od 14.12.2016)
• mag. Dejan Šumak, direktor Spovano d.o.o. (od 14.12.2016)
• g. Stane Kocutar, Radio Maribor (od 14.12.2016)
• dr. Stane Klemenčič, direktor KGZ Maribor (od 14.12.2016)
• g. Andrej Rebernišek, direktor KGZ Ptuj (od 14.12.2016)
• dr. Darja Majkovič, generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo (od 25.9.2019)
• g. Sergej Krajnc, direktor podjetja Termodron d.o.o. (od 25.9.2019)
• ga. Katja Sabolič, direktorica IKC (od 25.9.2019)
Konstitutivna seja Strateškega sveta Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede je bila
10. 02. 2017.

Sodelovanje s partnerji (gospodarstvom, negospodarstvom)

Podjetje

Vodja projekta

Trajanje projekta

Naslov projekta

ECHO d.o.o.

D. Stajnko

2013-2015

Izvedba raziskave ''Vpliv različnih načinov obdelave tal na izpuste CO2 in ekološki ogljični odtis''

Tanin d.d.

D. Škorjanc

2013

Izvajanje raziskave za ugotavljanje vpliva dodajanja taninskih ekstraktov, z imenom FAR TOV v obrokih za pujske

Friško d.o.o.

V. Weingerl

2013

Sodelovanje pri raziskavah tehnologij in proučevanje ekonomičnosti pridelave zelenjadnic ter svetovanju na področju regionalnega razvoja

KNAUF Insulation d.o.o.

A. Šušek

2013

Izvedba poskusa v skladu s projektom: ''Raziskava vpliva kamene volne Knauf insulation d.o.o. pri gojenju okrasnih rastlin''

Združenje pridelovalcev sladkorne pese

Č. Rozman

2013, 2014

Izvedba študije izvedljivosti projekta pridelave in predelave sladkorne pese v Sloveniji

KNAUF Insulation d.o.o.

M. Muršec

2014

Vpliv substrata na količino in kakovost pridelka solate

KNAUF Insulation d.o.o.

A. Šušek

2014

Vpliv dodanih kosmičev kamene volne na vlago v tleh ter na rast in pridelek lubenic

ŽIPO LENART d.o.o.

A. Gselman

2014

Ohranjanje ekološko pomembnih in obvodnih območij s sonaravno pridelavo krme

INCEPTO d.o.o.

P. Vindiš

2014

Razviskave in razvoj na področju inovativne prodaje vrhunskih slovenskih vin

Marko Ivančič s.p.

J. Rakun

2014

Avtonomna navigacija poljskega robota

Tanin d.d.

D. Škorjanc

2015

Opis poskusa in pregled stroškov za izvedbo raziskave vpliva gnojila-lesni pepel na količino in kakovost pridelka testnih rastlin

Tanin d.d.

D. Škorjanc

1.12.2015-1.4.2017

Izvajanje raziskave vpliva taninskih dodatkov v prehrani bikov pitancev

Knauf Insulation d.o.o.

A. Šušek

2015

Primernost izdelkov Micro Greens in Grow kit

Knauf Insulation d.o.o.

A. Šušek

2015

Vpliv dodanih kosmičev kamene volne na vlago v tleh ter na rast in pridelek paprike

Knauf Insulation d.o.o.

A. Šušek

2015

Izvedba poskusa v skladu s projektom: ''Primernost izdelkov Micro Greens in Grow kit''

Radenska d.d.

T. Langerholc

2015

Izdelava novga proizvoda z mineralno vodo, obogatenega z železom - pod akronimom R1

Evergreen d.o.o.

S. Grobelnik Mlakar

2015

Predelava soje v tofu s stališča vernosti in kakovosti

Oljarna Fram

M. Jakop

2015

Dejavniki kakovosti bučnega olja in uporaba zelenih tehnologij

STENG d.o..o

K. Pažek

2015

Študija izvedljivosti za postavitev obrat za predelavo industrijske konoplje

KNAUF Insulation d.o.o.

M. Muršec

2016

Raziskava vpliva različnih dodatkov za zadrževanje vode v substratu''

Mitja Krajnc s.p.

B. Kramberger

2016

Pogodba o strokovnem sodelovanju

Mitja Krajnc s.p.

B. Kramberger

1.11.2017-1.11.2018

Pogodba o strokovnem sodelovanju

Bayer d.o.o.

M. Lešnik

2016, 2017

izvajanje poskusov s fitofarmacevtskimi sredstvi

Združenje pridelovalcev sladkorne pese

Č. Rozman

2016, 2017, 2018

Projekti pridelave in predelave sladkorne pese v Sloveniji

Tanin d.d.

M. Brus

2017

izvajanje zbiranja znanstvenih izsledkov s področja načina delovanja hidrolizirajočih taninov na molekularnem nivoju ter njihov učinek na rast prašičev

AS AN d.o.o.

M. Jakop

2016, 2017, 2018

Strokovno sodelovanje

Cinkarna d.d.

M. Lešnik

2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Sporazum o sodelovanju pri izvajanju raziskav novih formulacij bakrovih pripravkov za varstvo rastlin pred boleznimi

ŽIPO Lenart d.o.o.

M. Brus

2017-2018

Sodelovanje za izvedbo poskusa na govejih pitancih v letu 2017 in 2018

Panvita Agromerkur d.o.o.

M. Brus

2017

Sodelovanje pri proučevanju in raziskovanju perutninske proizvodnje

AMPS s.p.

J. Rakun

2017

Razvoj avtonomnega poljedelskega robota

STENG d.o..o

K. Pažek

2017

Upravljanje in ekonomika ekosistemskega pristopa in predelave industrijske konoplje

Mednarodni inštitut za energetsko bioniko

K. Pažek

2017

Upravljanje in ekonomika ekosistemskega pristopa in predelave industrijske konoplje

Vrtnarija Urbanek

A. Urbanek Krajnc

2017

Razvoj ustreznih tehnologij pridelave, spremljanje metabolitov in analiza možnosti uporabe starih lokalnih genotipov murv v trajnostnem kmetijstvu

Jurana d.o.o.

M. Lešnik

2018

Izvajanje raziskav z biostimulatorjem argentino vital v nasadu jablane in z različnimi biostimulatorji v vinogradih

METROB d.o.o.

M. Lešnik

2018

Izvajanje raziskav z biostimulatorjema epin in cirkon v nasadih jablan, vinske trte in čebule

Termodron d.o.o. in Jeruzalem Ormož SAT d.o..o

M. Lakota

17.12.2018-17.12.2020

Dogovor o medsebojnem sodelovanju

ŽIPO LENART d.o.o.

M. Brus

2018

sodelovanje na področju razvoja krmnih mešanic

SPOVANO d.o.o.

V. Bukovac

2018

Vrednota hrane kot model trajnostnega razvoja

STENG d.o..o

K. Pažek

2018

Možnost pridelave sladkorne pese v Sloveniji

Mednarodni inštitut za energetsko bioniko

K. Pažek

2018

Možnost pridelave sladkorne pese v Sloveniji

Tanin d.d.

M. Janžekovič

2018

 

AMPS s.p.

J. Rakun

2018

Razvoj avtonomnega kmetijskega robota

Vistion d.o.o.

M. Lakota

2018

E-mobilnost na področju kmetijske mehanizacije s poudarkom na manjšem kmetijskem robotu

EMERGO SI SOLLERS d.o.o.

M. Lakota

2018

E-mobilnost na področju kmetijske mehanizacije s poudarkom na manjšem kmetijskem robotu

BASF SLOVENIJA d.o.o.

M. Lešnik

2017-2019

Izvedba raziskave o učinkovitosti delovanja čistilne naprave za čiščenje vode, ki nastanejo pri pranju naprav za nanos FFS ''BIOBED - STRAŽGOJNICA''

Radgonske gorice d.d.

S. Vršič

2018

Strokovno sodelovanje

Zavod za turizem Maribor

A. Korošec

2016, 2017, 2018

Strokovno sodelovanje

Kasaški klub Ljutomer

J. Prišenk

2017, 2018

Sodelovanje na področju reje ljutomerskega kasača

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand