SLO: Rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič je izdal Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa, ki ga objavljamo tudi v angleškem jeziku.

ENG: The Rector of the University of Maribor prof. dr. Zdravko Kačič issued the Plan of the University of Maribor for ensuring continuous work in the time of coronavirus.

link: plan (OLD), plan-25-3-2020 (OLD), plan-8-4-2020 (OLD), plan-24-4-2020 (NEW!)