Poziv h kandidiranju za nagrade Univerze v Mariboru študentom za športne in kulturne dosežke ter razvoj na področju obštudijske dejavnosti.