Odpravljanje ovir za študente invalide

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede se je z Akcijskim načrtom za odpravljanje ovir za študente invalide zavezala k dejanjem, s katerimi se zagotavlja enaka obravnava študentov invalidov pri uveljavljanju njihovih pravic in obveznosti.

Veljavni Pravilnik o študijskem procesu študentov invalidov Univerze v Mariboru med drugim opredeljuje prilagoditve študijskih obveznosti ter postopek pridobitve statusa študenta invalida.

Več informacij je mogoče pridobiti tudi na spletni strani Društva študentov invalidov Slovenije (DŠIS – Društvo študentov invalidov Slovenije (dsis-drustvo.si).

Za dodatne informacije se lahko obrnete tudi na kontaktno osebo za podajanje informacij študentom s posebnimi potrebami, vodjo Referata za študentske zadeve, ga. Jožico Lončarič Repa (02/320 90 19; referat.fkbv@um.si).