Izredni termin zagovora zaključnega dela

Magistrski študijski program 2. stopnje Agrarna ekonomika

– 14. 3. 2022 ob 9.30 – Mirjana Walner v predavalnici 4.

V skladu s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru je zagovor zaključnega dela javen.